k.ú.: 652831 - Chotěboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568759 - Chotěboř NUTS5 CZ0631568759
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1122 5081763
zahrada 1804 805454
ovoc. sad 97 120434
travní p. 1170 2956826
lesní poz 337 5054585
vodní pl. nádrž umělá 25 150378
vodní pl. rybník 39 201802
vodní pl. tok přirozený 10 65302
vodní pl. tok umělý 20 9972
vodní pl. zamokřená pl. 5 8161
zast. pl. společný dvůr 1 1
zast. pl. zbořeniště 26 6538
zast. pl. 3769 660516
ostat.pl. dráha 24 225212
ostat.pl. jiná plocha 836 535269
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1593
ostat.pl. manipulační pl. 151 224004
ostat.pl. neplodná půda 37 39698
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 2661
ostat.pl. ostat.komunikace 1009 840299
ostat.pl. pohřeb. 6 26015
ostat.pl. silnice 62 205768
ostat.pl. skládka 1 44468
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 44 103710
ostat.pl. zeleň 109 49658
Celkem KN 10709 17420087
Par. DKM 8129 4797688
Par. KMD 2580 12622399
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. byt.dům 83
č.p. doprava 7
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb. 76
č.p. rod.dům 1502
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 51
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 370
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 12
bez čp/če garáž 1033
bez čp/če jiná st. 169
bez čp/če obč.vyb. 36
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 109
bez čp/če zem.stav 56
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 3645
byt.z. byt 1425
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 27
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 1465
LV 4334
spoluvlastník 7072

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2011
KMD 1:1000 30.11.2011
Ins. A 1:1000 31.12.1947 30.11.2011 přesný datum nezjištěn, intravilán, část extravilánu
S-SK GS 1:2880 1838 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 06:38

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.