k.ú.: 652873 - Bílek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568759 - Chotěboř NUTS5 CZ0631568759
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 254185
zahrada 155 55019
ovoc. sad 3 5201
travní p. 399 870924
lesní poz ostat.komunikace 3 11659
lesní poz 68 5097913
vodní pl. nádrž přírodní 1 524
vodní pl. nádrž umělá 3 596
vodní pl. rybník 2 4526
vodní pl. tok přirozený 6 16094
vodní pl. tok umělý 12 11732
zast. pl. 278 75848
ostat.pl. dráha 3 21175
ostat.pl. jiná plocha 72 34723
ostat.pl. manipulační pl. 20 66831
ostat.pl. neplodná půda 4 2149
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 39210
ostat.pl. ostat.komunikace 169 164117
ostat.pl. silnice 12 38997
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1281
Celkem KN 1370 6772704
Par. DKM 5 5999
Par. KMD 1365 6766705
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 9
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 4
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 92
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 264
byt.z. byt 44
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 49
LV 271
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2016
S-SK GS 1:2880 1838 21.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.05.2022 01:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.