k.ú.: 652946 - Chotěbudice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550477 - Chotěbudice NUTS5 CZ0634550477
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 3836828
zahrada 78 71564
travní p. 98 442395
lesní poz 228 542926
vodní pl. rybník 2 30349
vodní pl. tok přirozený 9 30432
vodní pl. tok umělý 11 23822
zast. pl. zbořeniště 2 187
zast. pl. 93 51030
ostat.pl. jiná plocha 43 41056
ostat.pl. manipulační pl. 19 28315
ostat.pl. neplodná půda 15 25056
ostat.pl. ostat.komunikace 73 153045
ostat.pl. silnice 11 73214
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1794
ostat.pl. zeleň 29 160069
Celkem KN 898 5512082
Par. DKM 898 5512082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 93
LV 160
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.07.2009
DKM-KPÚ 11.05.2006 1:1000 11.05.2006 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.07.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 20:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.