k.ú.: 652954 - Chotěbuz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 555291 - Chotěbuz NUTS5 CZ0803555291
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8104 - Český Těšín
Pověřený obecní úřad 81041 - Český Těšín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 2164196
zahrada 288 273066
ovoc. sad 2 17185
travní p. mez, stráň 1 169
travní p. 430 1069998
lesní poz 121 1656398
vodní pl. tok přirozený 21 47309
vodní pl. zamokřená pl. 9 9801
zast. pl. společný dvůr 12 3389
zast. pl. zbořeniště 4 1217
zast. pl. 311 105244
ostat.pl. jiná plocha 64 65521
ostat.pl. manipulační pl. 3 9421
ostat.pl. neplodná půda 130 149250
ostat.pl. ostat.komunikace 121 92824
ostat.pl. pohřeb. 1 2213
ostat.pl. silnice 7 47044
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 18219
ostat.pl. zeleň 1 498
Celkem KN 1937 5732962
Par. DKM 1937 5732962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 169
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 9
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 7
Celkem BUD 310
LV 407
spoluvlastník 563

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2001
ZMVM 1:2000 01.01.1991 15.12.2001
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 17.05.2022 15:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.