k.ú.: 652962 - Podobora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 555291 - Chotěbuz NUTS5 CZ0803555291
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8104 - Český Těšín
Pověřený obecní úřad 81041 - Český Těšín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 286251
zahrada 70 72631
ovoc. sad 1 5602
travní p. 63 50661
lesní poz les s budovou 3 61
lesní poz les(ne hospodář) 3 57821
lesní poz 8 1624351
vodní pl. tok přirozený 3 42860
vodní pl. zamokřená pl. 16 19157
zast. pl. společný dvůr 1 4711
zast. pl. zbořeniště 1 505
zast. pl. 68 22490
ostat.pl. dráha 4 57192
ostat.pl. jiná plocha 28 30497
ostat.pl. manipulační pl. 5 5501
ostat.pl. neplodná půda 51 81335
ostat.pl. ostat.komunikace 33 17993
ostat.pl. silnice 1 13285
Celkem KN 450 2392904
Par. DKM 450 2392904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. shromaž. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 69
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 98
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2000
ZMVM 1:2000 01.01.1991 28.11.2000
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 20.05.2022 18:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.