k.ú.: 652989 - Choteč u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539287 - Choteč NUTS5 CZ020A539287
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21051 - Černošice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 1831258
zahrada mez, stráň 2 268
zahrada 152 111659
ovoc. sad 2 10474
travní p. 53 194195
lesní poz 38 1188188
vodní pl. nádrž umělá 3 5914
vodní pl. tok přirozený 14 10945
vodní pl. tok umělý 3 2741
vodní pl. zamokřená pl. 4 4142
zast. pl. zbořeniště 3 680
zast. pl. 199 56131
ostat.pl. jiná plocha 57 73964
ostat.pl. manipulační pl. 7 3704
ostat.pl. mez, stráň 1 1857
ostat.pl. neplodná půda 74 84418
ostat.pl. ostat.komunikace 78 75973
ostat.pl. pohřeb. 2 1145
ostat.pl. silnice 6 29016
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11797
ostat.pl. zeleň 6 2350
Celkem KN 824 3700819
Par. KMD 824 3700819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 58
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 197
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 231
spoluvlastník 330

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2015
S-SK GS 1:2880 1840 17.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 24.05.2022 03:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.