k.ú.: 653004 - Časy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 572799 - Časy NUTS5 CZ0532572799
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 218 1529279
zahrada 88 71191
ovoc. sad 2 5660
travní p. 73 491112
lesní poz 23 124459
vodní pl. nádrž umělá 1 519
vodní pl. tok umělý 24 19395
vodní pl. zamokřená pl. 9 21711
zast. pl. společný dvůr 1 39
zast. pl. 107 58296
ostat.pl. dobývací prost. 5 14093
ostat.pl. jiná plocha 26 77088
ostat.pl. manipulační pl. 9 32636
ostat.pl. neplodná půda 49 37460
ostat.pl. ostat.komunikace 53 31766
ostat.pl. silnice 20 51422
ostat.pl. skládka 1 6072
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1271
ostat.pl. zeleň 5 3081
Celkem KN 715 2576550
Par. DKM 715 2576550
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 69
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 107
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 144
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2002
DKM-KPÚ 08.02.2002 1:1000 15.04.2002 *)
S-SK GS 1:2880 1839 19.12.2002
S-SK GS 1:2880 1839 15.04.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 07:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.