k.ú.: 653012 - Choteč u Holic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575062 - Choteč NUTS5 CZ0532575062
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 215 2893124
zahrada 151 117294
ovoc. sad 2 7123
travní p. 126 530292
lesní poz ostat.komunikace 1 45
lesní poz 42 231945
vodní pl. nádrž umělá 2 3188
vodní pl. rybník 1 557
vodní pl. tok přirozený 6 29304
vodní pl. tok umělý 37 45527
vodní pl. zamokřená pl. 3 4680
zast. pl. společný dvůr 3 1826
zast. pl. 187 89816
ostat.pl. jiná plocha 60 41927
ostat.pl. manipulační pl. 21 20100
ostat.pl. neplodná půda 35 16923
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 711
ostat.pl. ostat.komunikace 83 71569
ostat.pl. silnice 7 35992
ostat.pl. zeleň 3 5563
Celkem KN 986 4147506
Par. DKM 986 4147506
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 127
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 180
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 224
spoluvlastník 328

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2003
DKM-KPÚ 18.03.2003 1:1000 10.04.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1840 11.12.2003
S-SK GS 1:2880 1840 10.04.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 12:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.