k.ú.: 653055 - Olšany u Chotěnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578100 - Chotěnov NUTS5 CZ0533578100
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 1264649
zahrada 59 46563
ovoc. sad 3 18921
travní p. mez, stráň 1 827
travní p. 72 225099
lesní poz 33 257380
vodní pl. zamokřená pl. 2 3982
zast. pl. 43 12859
ostat.pl. jiná plocha 30 9928
ostat.pl. neplodná půda 2 1423
ostat.pl. ostat.komunikace 38 63412
ostat.pl. silnice 2 2879
ostat.pl. zeleň 3 141
Celkem KN 380 1908063
Par. KMD 380 1908063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 28
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 41
LV 70
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.09.2012
KM-D 1:2880 10.11.2000 11.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 10.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 12:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.