k.ú.: 653110 - Bedlno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541834 - Jesenice NUTS5 CZ020C541834
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21211 - Jesenice (okres Rakovník)

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 316 1145705
zahrada 47 21194
travní p. 90 176039
lesní poz 212 1116147
vodní pl. nádrž umělá 3 2592
vodní pl. tok přirozený 1 240
vodní pl. tok umělý 17 6228
vodní pl. zamokřená pl. 1 60
zast. pl. zbořeniště 7 1828
zast. pl. 41 19833
ostat.pl. jiná plocha 34 29747
ostat.pl. manipulační pl. 1 291
ostat.pl. neplodná půda 59 51271
ostat.pl. ostat.komunikace 40 35531
ostat.pl. silnice 1 7624
Celkem KN 870 2614330
PK 29 14581
GP 169 350105
Celkem ZE 198 364686
Par. KMD 870 2614330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 39
LV 56
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2015
S-SK GS 1:2880 1841 29.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 16.05.2022 08:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.