k.ú.: 653187 - Mantov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557838 - Chotěšov NUTS5 CZ0324557838
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 1859988
zahrada 211 115641
travní p. 63 673576
lesní poz 44 719086
vodní pl. tok přirozený 8 176934
vodní pl. zamokřená pl. 9 183738
zast. pl. společný dvůr 2 165
zast. pl. zbořeniště 2 297
zast. pl. 281 92094
ostat.pl. jiná plocha 105 159060
ostat.pl. manipulační pl. 37 81629
ostat.pl. neplodná půda 16 62606
ostat.pl. ostat.komunikace 78 108990
ostat.pl. silnice 28 36689
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 21194
ostat.pl. zeleň 2 23169
Celkem KN 982 4314856
Par. DKM 982 4314856
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 175
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 273
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 284
spoluvlastník 394

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.01.2020
DKM 1:1000 29.06.2017
DKM 1:1000 24.03.2017
ZMVM 1:2000 01.10.1987 21.01.2020
THM-V 1:1000 01.01.1972 29.06.2017
S-SK GS 1:2880 1838 01.10.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 20.05.2022 21:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.