k.ú.: 653217 - Týnec u Chotěšova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557838 - Chotěšov NUTS5 CZ0324557838
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 1488461
zahrada 36 20172
travní p. 15 210161
lesní poz 41 502688
vodní pl. nádrž umělá 1 18800
vodní pl. tok přirozený 8 2787
vodní pl. zamokřená pl. 6 74935
zast. pl. zbořeniště 3 4931
zast. pl. 43 22483
ostat.pl. dráha 5 40817
ostat.pl. jiná plocha 19 10461
ostat.pl. manipulační pl. 3 5554
ostat.pl. neplodná půda 2 2013
ostat.pl. ostat.komunikace 59 44011
ostat.pl. zeleň 1 23
Celkem KN 268 2448297
PK 51 166155
GP 559 1173120
Celkem ZE 610 1339275
Par. DKM 184 566386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 42
LV 58
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2015
ZMVM 1:2000 01.10.1987
S-SK GS 1:2880 1838 01.10.1987


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 16.05.2022 13:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.