k.ú.: 653250 - Chotěvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579319 - Chotěvice NUTS5 CZ0525579319
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 6736069
zahrada mez, stráň 1 1102
zahrada 480 576313
travní p. mez, stráň 11 6244
travní p. 685 2751581
lesní poz 345 8093143
vodní pl. nádrž přírodní 5 33791
vodní pl. nádrž umělá 4 14438
vodní pl. tok přirozený 70 143225
vodní pl. tok umělý 1 328
zast. pl. společný dvůr 3 2209
zast. pl. zbořeniště 9 7803
zast. pl. 506 141703
ostat.pl. dráha 7 66363
ostat.pl. foto. elektrárna 1 1025
ostat.pl. jiná plocha 366 356547
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 29
ostat.pl. manipulační pl. 23 57970
ostat.pl. mez, stráň 7 2853
ostat.pl. neplodná půda 249 479087
ostat.pl. ostat.komunikace 331 532877
ostat.pl. pohřeb. 1 2090
ostat.pl. silnice 18 91184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13521
ostat.pl. zeleň 23 15867
Celkem KN 3392 20127362
Par. DKM 3391 20127274
Par. KMD 1 88
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 186
č.p. rod.rekr 8
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 6
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 66
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 494
byt.z. byt 52
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 26
obč.z. j.nebyt 9
Celkem JED 92
LV 682
spoluvlastník 975

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2020 nové mapování
KMD 1:1000 15.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 14.04.2014
S-SK GS 1:2880 1841 15.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.05.2022 21:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.