k.ú.: 653331 - Dobkovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565849 - Velemín NUTS5 CZ0423565849
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 711365
zahrada 73 53681
ovoc. sad 4 11846
travní p. 109 507388
lesní poz 46 648568
vodní pl. nádrž umělá 1 719
vodní pl. tok přirozený 5 7623
zast. pl. společný dvůr 1 148
zast. pl. zbořeniště 5 5282
zast. pl. 70 27457
ostat.pl. dráha 1 33598
ostat.pl. dálnice 20 6777
ostat.pl. jiná plocha 110 290012
ostat.pl. manipulační pl. 19 25711
ostat.pl. neplodná půda 80 130569
ostat.pl. ostat.komunikace 67 54122
ostat.pl. silnice 39 37891
Celkem KN 779 2552757
Par. KMD 779 2552757
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 47
č.e. garáž 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 68
LV 83
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2012
S-SK GS 1:2880 1843 11.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 12:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.