k.ú.: 653349 - Chotiměř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564958 - Chotiměř NUTS5 CZ0423564958
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 1680372
zahrada 115 78248
ovoc. sad 89 635341
travní p. 96 235475
lesní poz 76 256916
vodní pl. nádrž přírodní 2 3226
vodní pl. nádrž umělá 5 12189
vodní pl. tok přirozený 28 24231
vodní pl. tok umělý 4 2764
vodní pl. zamokřená pl. 10 16653
zast. pl. zbořeniště 1 626
zast. pl. 182 76350
ostat.pl. dráha 9 89125
ostat.pl. dálnice 27 2550
ostat.pl. jiná plocha 59 76853
ostat.pl. manipulační pl. 18 54669
ostat.pl. neplodná půda 74 74302
ostat.pl. ostat.komunikace 75 81974
ostat.pl. silnice 7 19978
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1571
Celkem KN 1072 3423413
Par. KMD 1072 3423413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 90
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 179
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 194
spoluvlastník 283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.01.2013
S-SK GS 1:2880 1843 03.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 18:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.