k.ú.: 653357 - Kletečná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565849 - Velemín NUTS5 CZ0423565849
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 580893
zahrada 12 7844
travní p. 152 582356
lesní poz 105 2590585
vodní pl. tok přirozený 7 6391
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. zbořeniště 2 1076
zast. pl. 30 9215
ostat.pl. jiná plocha 10 8829
ostat.pl. manipulační pl. 18 12879
ostat.pl. neplodná půda 126 71644
ostat.pl. ostat.komunikace 49 55870
ostat.pl. silnice 2 248
Celkem KN 597 3927846
Par. KMD 597 3927846
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 30
LV 52
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2012
S-SK GS 1:2880 1824 11.06.2012 PK Bílý Újezd


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 09:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.