k.ú.: 653381 - Chotovice u Nového Boru - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561622 - Chotovice NUTS5 CZ0511561622
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 832544
zahrada 166 83621
travní p. skleník-pařeniš. 1 105
travní p. 304 894926
lesní poz les(ne hospodář) 4 26149
lesní poz 54 853324
vodní pl. nádrž umělá 1 3675
vodní pl. tok přirozený 2 2496
vodní pl. tok umělý 8 1898
vodní pl. zamokřená pl. 10 56988
zast. pl. zbořeniště 3 577
zast. pl. 239 35851
ostat.pl. jiná plocha 35 6974
ostat.pl. manipulační pl. 7 14903
ostat.pl. neplodná půda 45 45671
ostat.pl. ostat.komunikace 124 71198
ostat.pl. pohřeb. 1 1542
ostat.pl. silnice 6 48138
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7628
ostat.pl. zeleň 1 1262
Celkem KN 1104 2989470
Par. DKM 1104 2989470
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 68
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 234
LV 310
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2009
THM-V 1:1000 31.12.1990 30.11.2009 Od 1990. Původ mapy ZMVM Sloup 1000,2000 na části (námitky 1990).
THM-V 1:1000 31.12.1989 30.11.2009 Od 1989. Původ mapy ZMVM Slunečná 1000,2000 na části (námitky 1989).
THM-V 1:1000 01.01.1981 30.11.2009 Od-dle KP. Původ mapy THM Nový Bor na části měř 1:2000 a 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 22:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.