k.ú.: 653390 - Chotovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578118 - Chotovice NUTS5 CZ0533578118
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 2344019
zahrada 132 57103
travní p. 151 427612
lesní poz 32 171301
vodní pl. nádrž umělá 5 3425
vodní pl. zamokřená pl. 5 691
zast. pl. společný dvůr 1 101
zast. pl. zbořeniště 7 1282
zast. pl. 97 28070
ostat.pl. jiná plocha 47 48268
ostat.pl. manipulační pl. 14 8172
ostat.pl. neplodná půda 5 692
ostat.pl. ostat.komunikace 105 92704
ostat.pl. pohřeb. 1 876
ostat.pl. silnice 1 15901
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1360
Celkem KN 843 3201577
Par. KMD 843 3201577
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 61
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 94
LV 130
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.01.2013
KM-D 1:2880 10.11.2000 10.01.2013
S-SK GS 1:2880 1839 10.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 13:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.