k.ú.: 653438 - Moraveč u Chotovin - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552461 - Chotoviny NUTS5 CZ0317552461
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 1220617
zahrada 83 63139
travní p. 168 246738
lesní poz 62 684471
vodní pl. nádrž přírodní 1 815
vodní pl. rybník 9 9111
vodní pl. tok umělý 52 16823
vodní pl. zamokřená pl. 5 3532
zast. pl. společný dvůr 2 207
zast. pl. 74 33793
ostat.pl. dráha 26 47919
ostat.pl. jiná plocha 171 215828
ostat.pl. manipulační pl. 13 17934
ostat.pl. neplodná půda 37 15228
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 47
ostat.pl. ostat.komunikace 75 40709
ostat.pl. silnice 30 74654
Celkem KN 1063 2691565
Par. DKM 1063 2691565
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 65
LV 129
spoluvlastník 243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.06.2019
DKM 1:1000 27.03.2009
ZMVM 1:2000 01.10.1985 12.06.2019
S-SK GS 1:2880 1830 01.10.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 20.05.2022 23:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.