k.ú.: 653489 - Chotusice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534102 - Chotusice NUTS5 CZ0205534102
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1434 5464416
zahrada 306 256564
ovoc. sad 53 103673
travní p. 107 241850
lesní poz 3 22765
vodní pl. nádrž umělá 1 1794
vodní pl. tok přirozený 187 82403
vodní pl. tok umělý 13 7442
vodní pl. zamokřená pl. 31 14465
zast. pl. společný dvůr 12 4099
zast. pl. zbořeniště 6 5605
zast. pl. 422 212875
ostat.pl. jiná plocha 51 48744
ostat.pl. manipulační pl. 80 211405
ostat.pl. neplodná půda 35 49047
ostat.pl. ostat.komunikace 225 164861
ostat.pl. pohřeb. 4 6157
ostat.pl. silnice 15 80951
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 25001
ostat.pl. zeleň 6 1892
Celkem KN 2997 7006009
Par. KMD 2997 7006009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 225
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 11
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 417
LV 493
spoluvlastník 706

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1838 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 17.05.2022 00:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.