k.ú.: 653497 - Chotutice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533343 - Chotutice NUTS5 CZ0204533343
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21103 - Pečky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 3006062
zahrada 221 119509
ovoc. sad 10 90699
travní p. 60 169016
lesní poz 3 12719
vodní pl. tok přirozený 39 24350
zast. pl. společný dvůr 40 9752
zast. pl. zbořeniště 1 446
zast. pl. 275 94895
ostat.pl. dráha 1 6507
ostat.pl. jiná plocha 16 7177
ostat.pl. manipulační pl. 13 24178
ostat.pl. neplodná půda 62 110120
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 17
ostat.pl. ostat.komunikace 73 107118
ostat.pl. pohřeb. 2 2488
ostat.pl. silnice 6 27424
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15745
ostat.pl. zeleň 29 35026
Celkem KN 1018 3863248
Par. DKM 1018 3863248
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 160
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 19
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 270
LV 297
spoluvlastník 410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.05.2019 1:1000 20.05.2019 *)
DKM 1:1000 28.12.2016
DKM-KPÚ 30.10.2013 1:1000 21.01.2014 *)
THM-G 17.05.2019 1:2000 01.01.1970 *) 19.05.2019 1.1.1970
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1969 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 21.05.2022 20:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.