k.ú.: 653527 - Dolní Suchá u Chotyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564095 - Hrádek nad Nisou NUTS5 CZ0513564095
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51053 - Hrádek nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 250555
zahrada 175 192030
travní p. 257 1172712
lesní poz 36 2670034
vodní pl. nádrž umělá 1 1632
vodní pl. tok přirozený 1 331
zast. pl. zbořeniště 20 4874
zast. pl. 186 32133
ostat.pl. jiná plocha 44 32312
ostat.pl. manipulační pl. 22 12401
ostat.pl. neplodná půda 6 5915
ostat.pl. ostat.komunikace 60 59498
ostat.pl. pohřeb. 1 3565
ostat.pl. silnice 3 44792
Celkem KN 859 4482784
Par. KMD 859 4482784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 10
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 9
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 184
byt.z. byt 43
Celkem JED 43
LV 223
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.06.2017
KM-D 1:2880 23.06.1997 02.06.2017 Od -ověř TO. KM-D v S-SK-G.
S-SK GS 1:2880 1843 23.06.1997 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 21:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.