k.ú.: 653535 - Grabštejn - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564109 - Chotyně NUTS5 CZ0513564109
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51053 - Hrádek nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 1116915
zahrada 31 24311
travní p. 56 549901
lesní poz les(ne hospodář) 1 1742
lesní poz 41 882215
vodní pl. nádrž umělá 7 50559
vodní pl. tok přirozený 3 7123
vodní pl. zamokřená pl. 1 1394
zast. pl. společný dvůr 1 106
zast. pl. zbořeniště 3 3259
zast. pl. 94 40313
ostat.pl. jiná plocha 76 310471
ostat.pl. manipulační pl. 24 87329
ostat.pl. neplodná půda 13 7327
ostat.pl. ostat.komunikace 68 67141
ostat.pl. silnice 9 108887
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 60986
ostat.pl. zeleň 4 51340
Celkem KN 465 3371319
Par. DKM 465 3371319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 8
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 91
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 71
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1996 Od -ověř TO. Nové mapování na nedokončeném ZMVM Chotyně.
S-SK GS 1:2880 1843 01.12.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.