k.ú.: 653659 - Chožov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566241 - Chožov NUTS5 CZ0424566241
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 839 6626203
zahrada 191 75395
ovoc. sad 38 225042
travní p. 151 249247
lesní poz 10 388780
vodní pl. nádrž umělá 6 12147
vodní pl. tok přirozený 164 44172
vodní pl. zamokřená pl. 2 427
zast. pl. společný dvůr 14 3301
zast. pl. zbořeniště 12 3042
zast. pl. 193 81501
ostat.pl. jiná plocha 34 121025
ostat.pl. manipulační pl. 24 30672
ostat.pl. neplodná půda 30 14815
ostat.pl. ostat.komunikace 111 102771
ostat.pl. pohřeb. 1 1536
ostat.pl. silnice 14 59316
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 19993
ostat.pl. zeleň 4 1565
Celkem KN 1844 8060950
Par. KMD 1844 8060950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 133
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 192
LV 261
spoluvlastník 415

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1843 30.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 22.05.2022 22:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.