k.ú.: 653705 - Popovice u Chrančovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559628 - Všeruby NUTS5 CZ0325559628
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 1396739
zahrada 50 23391
travní p. 30 239723
lesní poz 16 625057
vodní pl. nádrž umělá 5 7492
vodní pl. zamokřená pl. 6 8948
zast. pl. 35 17347
ostat.pl. jiná plocha 26 9559
ostat.pl. neplodná půda 7 1034
ostat.pl. ostat.komunikace 29 31835
ostat.pl. silnice 17 30993
Celkem KN 305 2392118
Par. KMD 305 2392118
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 34
LV 53
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2017
KM-D 1:2000 02.05.2000 20.06.2017
S-SK GS 1:2880 1839 01.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 26.05.2022 07:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.