k.ú.: 653781 - Chrást u Plzně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 558966 - Chrást NUTS5 CZ0323558966
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32091 - Plzeň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 506 2837467
zahrada 888 520447
ovoc. sad 2 7987
travní p. 366 981978
lesní poz les s budovou 1 32
lesní poz les(ne hospodář) 1 214771
lesní poz 139 3495455
vodní pl. nádrž umělá 8 5551
vodní pl. tok přirozený 72 251277
vodní pl. tok umělý 36 15137
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 88
vodní pl. zamokřená pl. 2 2439
zast. pl. zbořeniště 5 1644
zast. pl. 1260 280512
ostat.pl. dráha 16 201396
ostat.pl. jiná plocha 301 163212
ostat.pl. manipulační pl. 108 128533
ostat.pl. neplodná půda 86 100357
ostat.pl. ostat.komunikace 513 298724
ostat.pl. silnice 32 98527
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 54678
ostat.pl. zeleň 61 181162
Celkem KN 4435 9841374
Par. DKM 4435 9841374
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 20
č.p. rod.dům 641
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 8
č.e. rod.rekr 121
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 227
bez čp/če jiná st. 82
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
vod.dílo jez 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1197
byt.z. byt 100
byt.z. garáž 10
obč.z. byt 4
obč.z. dílna 4
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 120
LV 1222
spoluvlastník 1777

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.12.2014
DKM 1:1000 12.12.2011
ZMVM 1:2000 01.01.1976 12.12.2011 původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 29.05.2022 03:20

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.