k.ú.: 653799 - Chrast - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571539 - Chrast NUTS5 CZ0531571539
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 766 4555896
zahrada 681 332603
ovoc. sad 24 90708
travní p. 54 176803
lesní poz 31 407375
vodní pl. nádrž umělá 1 936
vodní pl. rybník 5 392525
vodní pl. tok přirozený 13 28906
vodní pl. tok umělý 1 84
zast. pl. společný dvůr 22 2410
zast. pl. zbořeniště 15 3717
zast. pl. 1181 357635
ostat.pl. dráha 12 64292
ostat.pl. jiná plocha 125 76468
ostat.pl. manipulační pl. 96 247994
ostat.pl. neplodná půda 41 85645
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1002
ostat.pl. ostat.komunikace 236 218026
ostat.pl. pohřeb. 1 13112
ostat.pl. silnice 73 114810
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 60929
ostat.pl. zeleň 70 53515
Celkem KN 3457 7285391
Par. DKM 3457 7285391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 20
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 746
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 12
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 169
bez čp/če jiná st. 93
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.dům 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 35
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1176
byt.z. byt 124
obč.z. byt 31
Celkem JED 155
LV 1357
spoluvlastník 2082

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2002
ZMVM 1:2000 01.10.1987 28.08.2002
S-SK GS 1:2880 1839 01.10.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 04:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.