k.ú.: 653837 - Horní Chrastava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564117 - Chrastava NUTS5 CZ0513564117
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51054 - Chrastava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 2363522
zahrada 244 166003
ovoc. sad 3 18751
travní p. 407 998308
lesní poz 111 1250930
vodní pl. nádrž umělá 13 21675
vodní pl. tok přirozený 8 42458
vodní pl. tok umělý 1 304
vodní pl. zamokřená pl. 12 31479
zast. pl. společný dvůr 8 1215
zast. pl. zbořeniště 3 1548
zast. pl. 346 110296
ostat.pl. jiná plocha 103 55671
ostat.pl. manipulační pl. 32 51065
ostat.pl. neplodná půda 16 17495
ostat.pl. ostat.komunikace 144 121631
ostat.pl. silnice 17 21097
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 7326
ostat.pl. zeleň 7 7972
Celkem KN 1621 5288746
Par. DKM 1621 5288746
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 153
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 340
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 4
byt.z. rozest. 2
Celkem JED 39
LV 413
spoluvlastník 569

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1996 Od -ověř TO. Přepracování.
ZMVM 1:1000 15.07.1986 01.09.1996 Od -dle údajů KP. ZMVM Chrastava měř. 1:2000, 1:1000 (námitky 1986).
S-SK GS 1:2880 1843 15.07.1986 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 06:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.