k.ú.: 653845 - Chrastava I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564117 - Chrastava NUTS5 CZ0513564117
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51054 - Chrastava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 704908
zahrada skleník-pařeniš. 3 1280
zahrada 539 228021
ovoc. sad 1 10147
travní p. mez, stráň 2 647
travní p. 306 818928
lesní poz 78 200665
vodní pl. nádrž přírodní 1 2667
vodní pl. nádrž umělá 7 7629
vodní pl. rybník 2 12640
vodní pl. tok přirozený 10 24639
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 58
vodní pl. zamokřená pl. 12 18810
zast. pl. společný dvůr 18 3261
zast. pl. zbořeniště 12 3416
zast. pl. 826 174402
ostat.pl. jiná plocha 193 102452
ostat.pl. manipulační pl. 91 79460
ostat.pl. neplodná půda 16 4873
ostat.pl. ostat.komunikace 234 114523
ostat.pl. pohřeb. 1 12262
ostat.pl. silnice 81 127442
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 67499
ostat.pl. zeleň 175 69041
Celkem KN 2729 2789670
Par. DKM 2729 2789670
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 81
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 294
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 4
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 202
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
Celkem BUD 814
byt.z. byt 578
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 25
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 2
Celkem JED 614
LV 1227
spoluvlastník 1945

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1996 Od -ověř TO. Přepracování.
ZMVM 1:1000 15.07.1986 01.09.1996 Od -dle údajů KP.ZMVM Chrastava měř. 1:2000, 1:1000,(námitky 1986).
S-SK GS 1:2880 1843 15.07.1986 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.