k.ú.: 653853 - Chrastava II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564117 - Chrastava NUTS5 CZ0513564117
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51054 - Chrastava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 77152
zahrada 143 81229
travní p. 70 94699
lesní poz 25 704995
vodní pl. tok přirozený 1 6607
zast. pl. 234 81534
ostat.pl. jiná plocha 18 22815
ostat.pl. manipulační pl. 12 19298
ostat.pl. neplodná půda 7 2453
ostat.pl. ostat.komunikace 30 22113
ostat.pl. silnice 14 30716
ostat.pl. zeleň 6 11029
Celkem KN 562 1154640
Par. DKM 562 1154640
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 14
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 101
č.p. tech.vyb 6
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
bez čp/če garáž 56
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 232
byt.z. byt 94
obč.z. byt 2
Celkem JED 96
LV 307
spoluvlastník 473

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1996 Od -ověř TO. Přepracování.
ZMVM 1:1000 15.02.1987 01.09.1996 Od -ověř TO. ZMVM Anděl Hora, měř.1:2000, 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 15.02.1987 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 22:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.