k.ú.: 653888 - Chrastavec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578126 - Chrastavec NUTS5 CZ0533578126
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 1781008
zahrada 248 132283
ovoc. sad 22 66845
travní p. 269 794139
lesní poz 159 2245573
vodní pl. nádrž umělá 3 581
vodní pl. tok přirozený 10 28976
vodní pl. zamokřená pl. 1 191
zast. pl. zbořeniště 5 655
zast. pl. 180 41866
ostat.pl. dráha 5 8662
ostat.pl. jiná plocha 72 40929
ostat.pl. manipulační pl. 41 34526
ostat.pl. neplodná půda 78 98927
ostat.pl. ostat.komunikace 119 80201
ostat.pl. pohřeb. 1 1060
ostat.pl. silnice 30 43502
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2893
ostat.pl. zeleň 2 9299
Celkem KN 1394 5412116
Par. KMD 1394 5412116
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 180
byt.z. byt 17
Celkem JED 17
LV 250
spoluvlastník 347

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.02.2013
S-SK GS 1:2880 1839 12.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 02:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.