k.ú.: 653900 - Chrastavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553751 - Chrastavice NUTS5 CZ0321553751
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 28 14919
orná půda 794 4757713
zahrada 159 142254
ovoc. sad 1 2248
travní p. mez, stráň 61 33697
travní p. 438 1016184
lesní poz 385 2200383
vodní pl. nádrž umělá 7 7182
vodní pl. rybník 6 8099
vodní pl. tok přirozený 52 9937
vodní pl. tok umělý 137 38181
vodní pl. zamokřená pl. 5 6683
zast. pl. zbořeniště 8 4311
zast. pl. 209 89029
ostat.pl. dráha 1 30892
ostat.pl. jiná plocha 232 130851
ostat.pl. manipulační pl. 6 32504
ostat.pl. neplodná půda 11 5654
ostat.pl. ostat.komunikace 309 151063
ostat.pl. pohřeb. 1 16
ostat.pl. silnice 4 32271
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3664
ostat.pl. zeleň 1 5800
Celkem KN 2858 8723535
Par. DKM 2858 8723535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 118
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 201
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 311
spoluvlastník 460

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.2004
ZMVM 1:2000 01.05.1986 22.12.2004
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1986 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 03:56

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.