k.ú.: 653918 - Chrastěšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585939 - Vizovice NUTS5 CZ0724585939
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 15861
zahrada 66 82602
ovoc. sad 2 11278
travní p. 152 585284
lesní poz ostat.komunikace 15 45433
lesní poz 49 1775414
vodní pl. nádrž umělá 1 18
vodní pl. tok přirozený 10 3302
vodní pl. zamokřená pl. 17 4099
zast. pl. společný dvůr 1 168
zast. pl. zbořeniště 3 1448
zast. pl. 118 33757
ostat.pl. jiná plocha 33 16444
ostat.pl. manipulační pl. 5 2316
ostat.pl. neplodná půda 1 875
ostat.pl. ostat.komunikace 40 35719
ostat.pl. silnice 1 10627
Celkem KN 531 2624645
Par. DKM 531 2624645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 114
LV 142
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.03.2010 1:1000 03.03.2010 *)
DKM 1:1000 03.11.2004
ZMVM 1:2000 01.10.1988 03.11.2004
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.10.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 07:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.