k.ú.: 653926 - Hynčice pod Sušinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 2 485
travní p. 411 1722683
lesní poz 381 2150675
vodní pl. rybník 1 17602
vodní pl. tok přirozený 9 10594
zast. pl. zbořeniště 9 1906
zast. pl. 146 24836
ostat.pl. jiná plocha 252 142887
ostat.pl. manipulační pl. 2 102
ostat.pl. neplodná půda 250 157439
ostat.pl. ostat.komunikace 198 96264
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 502
Celkem KN 1662 4325975
Par. DKM 1 9759
Par. KMD 1661 4316216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 4
č.p. ubyt.zař 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 101
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 141
LV 207
spoluvlastník 253

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.03.2012
S-SK ŠS 1835 07.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 07:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.