k.ú.: 653942 - Chrástov u Horní Cerekve - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547913 - Horní Cerekev NUTS5 CZ0633547913
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 136
orná půda 168 1089792
zahrada 54 36630
travní p. 150 857889
lesní poz ostat.komunikace 1 115
lesní poz 127 910831
vodní pl. nádrž umělá 2 1060
vodní pl. rybník 9 36306
vodní pl. tok umělý 28 8266
vodní pl. zamokřená pl. 6 5511
zast. pl. 69 31434
ostat.pl. jiná plocha 94 61240
ostat.pl. manipulační pl. 7 7135
ostat.pl. neplodná půda 9 12611
ostat.pl. ostat.komunikace 81 42483
ostat.pl. silnice 3 17966
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2473
ostat.pl. zeleň 1 1175
Celkem KN 811 3123053
Par. DKM 811 3123053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 64
LV 95
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.02.2006
ZMVM 1:1000 23.12.1997 22.02.2006
S-SK GS 1:2880 1829 23.12.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 18:59

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.