k.ú.: 653985 - Bylany u Českého Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533351 - Chrášťany NUTS5 CZ0204533351
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 574 3527644
zahrada 120 72964
ovoc. sad 32 94988
travní p. 42 40165
lesní poz 2 26133
vodní pl. nádrž umělá 6 3461
vodní pl. tok přirozený 65 46370
zast. pl. společný dvůr 5 237
zast. pl. zbořeniště 4 588
zast. pl. 165 76177
ostat.pl. dráha 1 173
ostat.pl. jiná plocha 55 55482
ostat.pl. manipulační pl. 21 23063
ostat.pl. neplodná půda 71 47727
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2069
ostat.pl. ostat.komunikace 149 63839
ostat.pl. pohřeb. 1 1386
ostat.pl. silnice 85 52730
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 13986
ostat.pl. zeleň 9 8502
Celkem KN 1423 4157684
Par. DKM 1423 4157684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 164
byt.z. byt 5
obč.z. byt 5
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 13
LV 240
spoluvlastník 340

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.05.2017 1:1000 24.05.2017 *) KPÚ Chrášťany u Č.B.
DKM 1:1000 23.05.2012
THM-G 1:2000 01.01.1971 24.05.2017
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1970 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 20.05.2022 19:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.