k.ú.: 654116 - Klínovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551155 - Chrášťovice NUTS5 CZ0316551155
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 1376832
zahrada 45 45047
ovoc. sad 3 10720
travní p. 46 306061
lesní poz 41 116401
vodní pl. nádrž umělá 9 9291
vodní pl. rybník 2 325984
vodní pl. tok umělý 5 4993
vodní pl. zamokřená pl. 10 23631
zast. pl. zbořeniště 2 223
zast. pl. 39 19917
ostat.pl. jiná plocha 16 6702
ostat.pl. manipulační pl. 2 2891
ostat.pl. neplodná půda 63 85379
ostat.pl. ostat.komunikace 44 73563
ostat.pl. silnice 10 19361
Celkem KN 417 2426996
Par. DKM 283 2262499
Par. KMD 134 164497
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 38
LV 74
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.12.2010 1:1000 28.12.2010 *) KPÚ
KMD 1:1000 15.12.2010
KM-D 1:2000 20.03.2001 28.12.2010
S-SK GS 1:2880 1837 20.03.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 02:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.