k.ú.: 654132 - Chrlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1857 6609635
vinice 13 7594
zahrada 895 435273
ovoc. sad 22 41764
travní p. 57 58003
lesní poz 241 134440
vodní pl. nádrž přírodní 2 4197
vodní pl. rybník 2 45334
vodní pl. tok přirozený 224 93491
vodní pl. tok umělý 6 32575
vodní pl. zamokřená pl. 18 3854
zast. pl. společný dvůr 1 20
zast. pl. zbořeniště 5 1104
zast. pl. 1480 408614
ostat.pl. dráha 56 148966
ostat.pl. dálnice 1 75704
ostat.pl. jiná plocha 651 498769
ostat.pl. manipulační pl. 198 221265
ostat.pl. neplodná půda 21 3579
ostat.pl. ostat.komunikace 475 368884
ostat.pl. pohřeb. 1 1342
ostat.pl. silnice 32 72589
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 46 38664
ostat.pl. zeleň 173 187333
Celkem KN 6477 9492993
Par. DKM 6477 9492993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 32
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 19
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 770
č.p. tech.vyb 7
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 17
č.e. jiná st. 3
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 212
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 71
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 10
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 1338
byt.z. byt 467
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 52
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 11
Celkem JED 540
LV 2066
spoluvlastník 3716

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2006
DKM-KPÚ 22.10.2003 1:1000 22.01.2004 *) na části
THM-V 1:1000 01.01.1975 27.06.2006
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.01.1975


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 13:43

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.