k.ú.: 654191 - Rohanov u Prachatic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550264 - Chroboly NUTS5 CZ0315550264
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 13483
zahrada 27 18543
travní p. mez, stráň 35 93735
travní p. 94 787255
lesní poz 85 1401552
vodní pl. nádrž umělá 1 191
vodní pl. tok přirozený 4 3147
vodní pl. tok umělý 4 315
zast. pl. zbořeniště 1 127
zast. pl. 32 5904
ostat.pl. dráha 2 23257
ostat.pl. jiná plocha 63 89177
ostat.pl. mez, stráň 24 19521
ostat.pl. neplodná půda 28 9474
ostat.pl. ostat.komunikace 31 47749
Celkem KN 432 2513430
Par. KMD 432 2513430
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 30
LV 63
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2009
S-SK GS 1:2880 1837 30.03.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 17:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.