k.ú.: 654221 - Chromeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 569305 - Chromeč NUTS5 CZ0715569305
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 6507
orná půda 1085 3950216
zahrada skleník-pařeniš. 1 18
zahrada 245 181278
travní p. mez, stráň 59 13089
travní p. 345 516799
lesní poz 21 226447
vodní pl. rybník 1 2160
vodní pl. tok přirozený 206 108163
vodní pl. zamokřená pl. 1 2595
zast. pl. společný dvůr 4 2053
zast. pl. zbořeniště 12 1444
zast. pl. 361 126914
ostat.pl. dráha 1 83
ostat.pl. jiná plocha 116 70204
ostat.pl. manipulační pl. 8 26925
ostat.pl. mez, stráň 1 795
ostat.pl. neplodná půda 29 13069
ostat.pl. ostat.komunikace 190 172235
ostat.pl. pohřeb. 1 1908
ostat.pl. silnice 76 65950
ostat.pl. skládka 1 110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4579
ostat.pl. zeleň 2 1664
Celkem KN 2769 5495205
Par. DKM 1759 4534338
Par. KMD 1010 960867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 195
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 291
LV 390
spoluvlastník 551

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.03.2022 1:1000 03.03.2022 *)
KMD 1:1000 28.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1881 28.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.05.2022 18:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.