k.ú.: 654264 - Chroustovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571547 - Chroustovice NUTS5 CZ0531571547
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 955 5735210
zahrada skleník-pařeniš. 1 168
zahrada 232 110401
ovoc. sad 17 72215
travní p. 48 106642
lesní poz 79 768774
vodní pl. nádrž přírodní 1 687
vodní pl. nádrž umělá 2 2188
vodní pl. tok přirozený 129 68877
vodní pl. tok umělý 2 6530
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 407 147208
ostat.pl. jiná plocha 58 24805
ostat.pl. manipulační pl. 40 91521
ostat.pl. neplodná půda 34 24489
ostat.pl. ostat.komunikace 96 144390
ostat.pl. pohřeb. 2 8471
ostat.pl. silnice 39 81963
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15933
ostat.pl. zeleň 9 63197
Celkem KN 2158 7473777
Par. KMD 2158 7473777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 176
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 401
byt.z. byt 43
Celkem JED 43
LV 530
spoluvlastník 1058

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK GS 1:2880 1839 21.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.05.2022 14:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.