k.ú.: 654272 - Chrtníč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568767 - Chrtníč NUTS5 CZ0631568767
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61021 - Golčův Jeníkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 3497804
zahrada 74 67047
travní p. 118 1004418
lesní poz 101 1484210
vodní pl. nádrž umělá 7 11162
vodní pl. tok umělý 30 26721
zast. pl. 81 67741
ostat.pl. jiná plocha 79 138033
ostat.pl. manipulační pl. 1 852
ostat.pl. ostat.komunikace 53 170507
ostat.pl. pohřeb. 1 590
ostat.pl. silnice 13 41218
ostat.pl. zeleň 36 102296
Celkem KN 790 6612599
Par. DKM 790 6612599
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 45
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 81
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 182
spoluvlastník 489

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.2021
DKM 1:1000 15.07.2021 na části kú intravilán obce - OO mapováním a OO přepracováním na DKM
DKM-KPÚ 02.09.2009 1:1000 05.10.2009 *) extravilán
THM-V 1:2000 01.01.1976 26.08.2021
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1976


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 15:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.