k.ú.: 654281 - Chrudichromy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581534 - Chrudichromy NUTS5 CZ0641581534
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 19 227200
orná půda mez, stráň 7 17387
orná půda 176 1329156
zahrada 161 121626
ovoc. sad 12 70070
travní p. 87 350535
lesní poz 26 92125
vodní pl. nádrž umělá 2 2691
vodní pl. tok přirozený 8 38545
zast. pl. 127 42317
ostat.pl. dálnice 1 259
ostat.pl. jiná plocha 52 47423
ostat.pl. manipulační pl. 7 6363
ostat.pl. mez, stráň 1 440
ostat.pl. neplodná půda 32 83490
ostat.pl. ostat.komunikace 62 135548
ostat.pl. silnice 6 102466
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1616
ostat.pl. zeleň 1 407
Celkem KN 788 2669664
Par. DKM 788 2669664
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 80
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 124
LV 196
spoluvlastník 271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.12.2006 1:1000 12.12.2006 *) část k.ú. extravilán
DKM 1:1000 21.11.2006 část k.ú. zastavěné území
ZMVM 1:2000 01.01.1993 11.12.2006
S-SK ŠS 1:2880 1964 11.12.2006 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.12.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 25.05.2022 13:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.