k.ú.: 654299 - Chrudim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571164 - Chrudim NUTS5 CZ0531571164
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 7529
orná půda 2114 9520592
zahrada 2846 1267342
ovoc. sad 135 734165
travní p. 364 1481091
lesní poz 34 1397167
vodní pl. nádrž umělá 5 4334
vodní pl. tok přirozený 70 141500
vodní pl. tok umělý 24 57613
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 1
zast. pl. společný dvůr 78 9774
zast. pl. zbořeniště 35 8462
zast. pl. 6706 1656868
ostat.pl. dráha 52 213337
ostat.pl. jiná plocha 1267 998454
ostat.pl. manipulační pl. 446 770596
ostat.pl. neplodná půda 230 131973
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 40047
ostat.pl. ostat.komunikace 1162 1042109
ostat.pl. pohřeb. 9 52937
ostat.pl. silnice 336 577857
ostat.pl. skládka 4 4872
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 123468
ostat.pl. zeleň 336 480321
Celkem KN 16297 20722409
Par. DKM 16297 20722409
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 31
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 340
č.p. doprava 8
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 162
č.p. obchod 17
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 155
č.p. rod.dům 2440
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 34
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 347
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 11
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 2104
bez čp/če jiná st. 505
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb. 96
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 107
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 78
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 6
vod.dílo jez 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 6544
byt.z. byt 6429
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 88
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 547
obč.z. garáž 44
obč.z. j.nebyt 46
obč.z. rozest. 65
Celkem JED 7235
LV 12588
spoluvlastník 25546

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2004
ZMVM 1:2000 01.06.1985 27.12.2004
Ins. A 1:1000 31.12.1949 27.12.2004
S-SK GS 1:2880 1828 31.12.1949
S-SK GS 1:2880 1828 01.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 08:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.