k.ú.: 654451 - Jehnědno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549258 - Albrechtice nad Vltavou NUTS5 CZ0314549258
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 3129333
zahrada 94 56319
ovoc. sad 3 10950
travní p. 144 761880
lesní poz les s budovou 3 121
lesní poz 36 3015576
vodní pl. nádrž přírodní 4 1686
vodní pl. nádrž umělá 3 293450
vodní pl. rybník 2 17633
vodní pl. tok přirozený 4 173097
vodní pl. tok umělý 1 80
vodní pl. zamokřená pl. 2 3324
zast. pl. společný dvůr 3 459
zast. pl. zbořeniště 3 530
zast. pl. 123 55462
ostat.pl. dobývací prost. 3 71547
ostat.pl. jiná plocha 20 50084
ostat.pl. manipulační pl. 31 19242
ostat.pl. neplodná půda 30 23070
ostat.pl. ostat.komunikace 95 128431
ostat.pl. silnice 2 21396
ostat.pl. zeleň 10 347
Celkem KN 706 7834017
PK 676 3515591
Celkem ZE 676 3515591
Par. KMD 328 3701946
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 121
LV 211
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2018
KMD 1:1000 25.09.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 17.05.2022 06:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.