k.ú.: 654477 - Horní Chřibská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562530 - Chřibská NUTS5 CZ0421562530
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 589546
zahrada 172 131541
travní p. 192 1310147
lesní poz 100 1633612
vodní pl. nádrž přírodní 1 109
vodní pl. nádrž umělá 7 16944
vodní pl. rybník 1 8324
vodní pl. tok přirozený 24 17098
vodní pl. tok umělý 8 10079
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 263
zast. pl. zbořeniště 40 11120
zast. pl. 188 62831
ostat.pl. jiná plocha 68 35833
ostat.pl. manipulační pl. 13 9695
ostat.pl. neplodná půda 52 54362
ostat.pl. ostat.komunikace 138 120958
ostat.pl. pohřeb. 2 5104
ostat.pl. silnice 8 29963
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6159
Celkem KN 1055 4053688
Par. DKM 1055 4053688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 55
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 185
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 9
LV 225
spoluvlastník 284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1998
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.12.1998 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 22.05.2022 22:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.