k.ú.: 654540 - Holovousy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 566730 - Holovousy NUTS5 CZ0325566730
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 814 3043103
zahrada 43 32294
ovoc. sad 1 4632
travní p. 177 247678
lesní poz les s budovou 2 67
lesní poz 134 1062483
vodní pl. nádrž umělá 13 6932
vodní pl. tok přirozený 1 2730
vodní pl. tok umělý 12 1223
zast. pl. zbořeniště 7 2117
zast. pl. 71 45339
ostat.pl. dráha 7 5229
ostat.pl. jiná plocha 49 21447
ostat.pl. manipulační pl. 69 100156
ostat.pl. neplodná půda 18 13535
ostat.pl. ostat.komunikace 126 60130
ostat.pl. silnice 3 34355
Celkem KN 1547 4683450
Par. KMD 1547 4683450
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 57
LV 89
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK GS 1:2880 1841 27.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.05.2022 07:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.