k.ú.: 654621 - Lučice u Chudenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556378 - Chudenice NUTS5 CZ0322556378
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 520
orná půda 64 596082
zahrada 52 61089
travní p. mez, stráň 11 9297
travní p. 62 361821
lesní poz 45 552203
vodní pl. nádrž přírodní 1 3757
vodní pl. nádrž umělá 1 2053
vodní pl. tok přirozený 2 3681
vodní pl. zamokřená pl. 1 334
zast. pl. 51 22517
ostat.pl. jiná plocha 13 7214
ostat.pl. manipulační pl. 9 15832
ostat.pl. neplodná půda 4 4202
ostat.pl. ostat.komunikace 22 21487
ostat.pl. silnice 6 43851
Celkem KN 345 1705940
Par. DKM 345 1705940
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 51
LV 88
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.01.1994
S-SK GS 1:2880 1837 20.01.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 15:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.