k.ú.: 654639 - Slatina u Chudenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556378 - Chudenice NUTS5 CZ0322556378
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 608
orná půda 155 777621
zahrada mez, stráň 2 2514
zahrada 47 51451
ovoc. sad 2 6973
travní p. mez, stráň 4 2408
travní p. 365 819907
lesní poz 65 2689126
vodní pl. nádrž přírodní 3 6629
vodní pl. nádrž umělá 2 192
vodní pl. rybník 1 12273
vodní pl. tok přirozený 70 24256
vodní pl. tok umělý 9 473
zast. pl. zbořeniště 1 8
zast. pl. 45 25631
ostat.pl. jiná plocha 7 20186
ostat.pl. mez, stráň 15 11617
ostat.pl. neplodná půda 32 17321
ostat.pl. ostat.komunikace 41 31257
ostat.pl. silnice 15 34976
Celkem KN 882 4535427
Par. DKM 882 4535427
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 44
LV 98
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.04.1995
S-SK GS 1:2880 1837 21.04.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 07:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.