k.ú.: 654647 - Fleky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556386 - Chudenín NUTS5 CZ0322556386
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 16 38511
travní p. 96 4220288
lesní poz 33 2123470
vodní pl. nádrž umělá 1 362
vodní pl. rybník 1 10980
vodní pl. tok přirozený 8 39393
vodní pl. tok umělý 12 22075
vodní pl. zamokřená pl. 5 18600
zast. pl. zbořeniště 13 13361
zast. pl. 27 19353
ostat.pl. jiná plocha 23 27484
ostat.pl. manipulační pl. 2 8117
ostat.pl. mez, stráň 1 490
ostat.pl. neplodná půda 31 90289
ostat.pl. ostat.komunikace 35 96020
ostat.pl. pohřeb. 2 8741
ostat.pl. silnice 4 44106
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 824
Celkem KN 311 6782464
Par. DKM 311 6782464
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 26
LV 35
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.07.2021 1:1000 26.07.2021 *)
S-SK GS 1:2880 1837 26.07.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.05.2022 22:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.